The Double (2024) เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง ซับไทย Ep.1-40 จบ

เรื่องย่อ : ซีรี่ย์ซับไทย

The Double (2024) เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง ซับไทย นางเอก( เซวียหลี )เกิดในตระกูลที่ฐานะไม่ได้ร่ำรวยอะไร นางเอกสูญเสียครอบครัว เหลือเพียงพ่อที่โดนขังอยู่ และก่อนตุ้ยคนที่ ฆตก. นางเอกพูดว่า “ถ้าเกิดชาติหน้าก็ไปเกิดในตระกูลที่ร่ำรวยมีฐานะดีหน่อยจะได้ไม่โดนรังแกแบบนี้” นางเอกจึงแค้นมากมาดูถูกตระกูลเธอ จากนั้นนางเอกตุ้ยแต่วิญญาณอาฆาตแค้นคนที่ ฆตก.จึงได้มาเกิดใหม่ในร่างของคุณหนูผู้สูงศักดิ์ตระกูลดีพ่อเป็นถึงขุนนางใหญ่ในราชวงค์ คือ แบบสิงร่าง เพราะร่างคุณหนูผู้สูงศักดิ์ตุ้ยจริง วิญาณไม่กลับมาแล้ว วิญญาณนางเอกที่มีความแค้นจึงเข้าสิงร่างแทน อัศจรรย์มากเลย……นางเอกจึงหาทางไปเมืองที่ตัวเองเคยอยู่อาศัยก่อนตุ้ย เว็บดูซีรี่ย์ออนไลน์มาใหม่

ยอดเข้าชม : 5.301 K

ประเภทซีรี่ย์ : ซีรี่ย์จีน

หมวดซีรี่ย์ : ซีรี่ย์โรเมนติก

The Double (2024) เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง ซับไทย Ep.1

The Double (2024) เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง ซับไทย Ep.2

The Double (2024) เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง ซับไทย Ep.3

The Double (2024) เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง ซับไทย Ep.4

The Double (2024) เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง ซับไทย Ep.5

The Double (2024) เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง ซับไทย Ep.6

The Double (2024) เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง ซับไทย Ep.7

The Double (2024) เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง ซับไทย Ep.8

The Double (2024) เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง ซับไทย Ep.9

The Double (2024) เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง ซับไทย Ep.10

The Double (2024) เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง ซับไทย Ep.11

The Double (2024) เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง ซับไทย Ep.12

The Double (2024) เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง ซับไทย Ep.13

The Double (2024) เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง ซับไทย Ep.14

The Double (2024) เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง ซับไทย Ep.15

The Double (2024) เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง ซับไทย Ep.16

The Double (2024) เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง ซับไทย Ep.17

The Double (2024) เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง ซับไทย Ep.18

The Double (2024) เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง ซับไทย Ep.19

The Double (2024) เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง ซับไทย Ep.20

The Double (2024) เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง ซับไทย Ep.21

The Double (2024) เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง ซับไทย Ep.22

The Double (2024) เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง ซับไทย Ep.23

The Double (2024) เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง ซับไทย Ep.24

The Double (2024) เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง ซับไทย Ep.25

The Double (2024) เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง ซับไทย Ep.26

The Double (2024) เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง ซับไทย Ep.27

The Double (2024) เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง ซับไทย Ep.28

The Double (2024) เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง ซับไทย Ep.29

The Double (2024) เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง ซับไทย Ep.30

The Double (2024) เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง ซับไทย Ep.31

The Double (2024) เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง ซับไทย Ep.32

The Double (2024) เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง ซับไทย Ep.33

The Double (2024) เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง ซับไทย Ep.34

The Double (2024) เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง ซับไทย Ep.35

The Double (2024) เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง ซับไทย Ep.36

The Double (2024) เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง ซับไทย Ep.37

The Double (2024) เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง ซับไทย Ep.38

The Double (2024) เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง ซับไทย Ep.39

The Double (2024) เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง ซับไทย Ep.40

ซีรี่ย์แนะนำ